30. 2014 ਮਈ ਓਲੀਵਰ Bienkowski

ਮਈ 01 - 30 ਮਈ, 2014

ਡਸਸਲਡੋਰਫ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਲਫ਼ਾਟੇਸਟ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ; ਮਿੰਨੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਬੈਕਪੈਕ ਅਤੇ ਸੌਰ ਬੈਟਰੀ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸਬੇਰੀ ਪੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਐਲਫਾ