2. ਜੁਲਾਈ 2014 ਓਲੀਵਰ Bienkowski

02. ਜੁਲਾਈ 2014

ਪਿਕਲਹੈਲਲੈੱਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੈਰਾਕੇਚ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਕਰੋ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰਾਕੇਚ ਦੇ ਮੈਡੀਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿਚ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ.

ਉੱਡਦੀ ਹੈ