30. Maj 2014 Oliver BIENKOWSKI

01 maj - 30 maj 2014

Para konfigurimit të harduerit AlphaTest për Afrikën në Düsseldorf; Përdorimi i kompjuterave Rasberry Pi me mini kamera dhe shpinës diellore dhe bankës së baterisë diellore.

alfa