7. Mars 2012 Oliver BIENKOWSKI

07. Mars 2012

Me fletushkat FPV në formën e krahëve, kohët e fluturimit shumë të gjatë mund të arrihen në kombinim me qelizat diellore. Në katastrofa, njerëzit mund të arrijnë 30-70 kilometra larg, në varësi të fuqisë transmetuese të sistemit të radios, me këto drones krahë dhe t'u sigurojnë atyre internetin deri sa të restaurohet.