19. Dhjetor 2012 Oliver BIENKOWSKI

19. Dhjetor 2012

artist të lehta dhe themelues i Pixel Helper Oliver BIENKOWSKI organizuan një instalim lazer mbi James turrell Skyspace në dritën e Art Center Unna. Ai lidhi kullën me kullën ngjitur të kishës. Disa fotografi u filmuan me një rresht. Këto drones ofrojnë përdorim ideal si një njësi mobile telefonike satelitore që siguron qasje në Internet tek njerëzit e prekur. Teknologjia diellore ka ardhur aeroplanët mund të fluturojnë mund të përdoret edhe nga organizatat private dhe të vogla, njerëzit në zonat e largëta që janë të prekur nga fatkeqësitë natyrore mund të sjellë internetin. Veçanërisht në rastin e katastrofave, është gjëja më e rëndësishme për të prekurit dhe të varur për të vendosur komunikimin. Pak njerëz në vendet e industrializuara mund të imagjinojnë sot pa energji elektrike dhe internet.