9. ఏప్రిల్ 9 ఆలివర్ Bienkowski

09. ఏప్రిల్ 9

మేము FPV పరీక్ష (మొదటి పర్సన్ వ్యూ) ఒక పడవలో వీడియో సిగ్నల్స్ ప్రసారం. బలమైన యాంటెన్నా ఒక వీడియో సంకేతంగా ఉంటుంది, అందువలన మీరు ఇప్పటికే టీం బ్లాక్ షీప్ రాఫెల్ పిర్కెర్ నిరూపించబడింది, లక్సెంబర్గ్ అంతటా విమానం డ్రోన్ ద్వారా ఫ్లై చేయవచ్చు బలోపేతం. భవిష్యత్తులో మేము లైవ్స్ట్రీమ్ క్రౌడ్ఫుండింగ్ ప్లాట్ఫాం యొక్క పిక్సెల్హెల్పెర్ ఫీజు ద్వారా డబ్బు, ఇంటర్నెట్ మరియు ప్రథమ చికిత్స డ్రోన్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉపయోగించాలనుకుంటున్నాము.