16। जनवरी 2013 Oliver Bienkowski

Vogelschiss gegen हास - घृणा मेल गर्नेहरूका लागि रातो कार्ड

आज फिर्ता, विरुद्ध # घृणा नेटमा अब एक छ विषको असर रोक्ने औषघि। @PixelHELPER घृणा फैलाउने सबैलाई बर्ड ड्रपिंगहरू पठाउँदछ। Paypal@PixelHELPER.tv लाई दान गर्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस् कि अर्को डेलिभरी कसले पाउने छ। पत्र १ मा जान्छ @_donalphonso बाट @ विश्व

कला स्थापना को नैतिक छाया मा #Fencing4Humanity, यूरोपियन बाह्य सीमाको प्रतिकृति, पहिलो चराहरू बसोबास गरे। यहाँबाट अब छ # बर्ड चिट विरुद्ध # घृणा इन्टरनेट मा लडे।

मोरक्कोमा Vogelschiss सुविधा

टाढा मोरक्कोमा, हामी हाल # HateSpeech को साथ प्रोफाइल बनाउने मानिसहरूलाई स symbol्केतात्मक भोगलचिस खामहरू पठाउन हाम्रो भोगल्सचिस सुविधा निर्माण गर्दैछौं।

चराहरूले हाम्रो बोट राम्रोसँग लिन्छन्
घृणा विरुद्ध काम गर्ने चरा
हाम्रो पक्षी छिटो सुविधा को निर्माण