کمپین های کنونی

انتخاب کمپین ها

پروژه هایی که در آن PixelHELPER برای ایجاد منافع عمومی در مباحث نادیده گرفته شده کار می کند. تمرکز رسانه ها در اینجا برای دستیابی به ارتباطات کلاسیک و مبتنی بر اینترنت، انتقال ویروسی از آن اطلاعات مورد نیاز است. هر گونه اشتراک از کمپین های شبکه های اجتماعی کمک می کند و تشویق می شود. در مورد مبارزات ما با دایره دوستانتان صحبت کنید و از ما حمایت کنید.