យុទ្ធនាការបច្ចុប្បន្ន

ការជ្រើសរើសយុទ្ធនាការ

គម្រោងដែល PixelHELPER ធ្វើការដើម្បីសម្ពោធផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅក្នុងប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធ។ ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានគេត្រូវការជាចាំបាច់នៅទីនេះដើម្បីទទួលបាននូវទំនាក់ទំនងតាមអ៊ិនធរណេតនិងអ៊ិនធឺណិតដែលជាការចម្លងមេរោគពីព័ត៌មានទាំងនោះ។ ការចែករំលែកនូវយុទ្ធនាការបណ្តាញសង្គមជួយនិងត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត។ និយាយជាមួយរង្វង់មិត្តភក្តិរបស់យើងអំពីយុទ្ធនាការរបស់យើងហើយព្យាយាមគាំទ្រយើង។