Одоогийн кампанит ажил

Ажилд сонгох

PixelHELPER-ээс хэрэгжүүлж буй төслүүд нь олон нийтийн эрх ашгийг нэн тэргүүнд тавигдах үл хамаарах сэдвүүдээр нээн ажиллуулах төслүүд. Сонгодог болон интернетэд суурилсан харилцаа холбоог олж авахын тулд хэвлэл мэдээллийн анхаарлаа төвлөрүүлэх шаардлагатай. Нийгмийн сүлжээний кампанит ажлууд хуваалцах нь тусалдаг бөгөөд дэмжигддэг. Манай кампанит ажлын талаар найз нөхөдтэйгээ ярилцаж, биднийг дэмжихийг хичээ.