Iphulo langoku

Ukukhethwa kwamaphulo

Iiprojekthi apho i-PixelHELPER isebenza ngayo ekuvululeni inxaxheba yoluntu kwizihloko ezidibeneyo. Udweliso lweendaba olufunekayo apha ukuze kufezekiswe uqhagamshelwano lweklasi kunye ne-intanethi, ukuhanjiswa kwegciwane lolo lwazi. Naluphina ulwabiwo lwamaphulo okunxibelelana kwezentlalo lunceda kwaye lukhuthazwa. Thetha kwinqanaba lethu labangani malunga namaphulo ethu kwaye uzame ukusixhasa.